Flora and Diversity of Taiwanese Pteridophytes

20200512 v01
Accepted recorded name

Polypodiopsida 水龍骨綱 > Polypodiidae 水龍骨亞綱 > Polypodiales 水龍骨目 > Polypodiineae 水龍骨亞目 > Dryopteridaceae 鱗毛蕨科 > Dryopteridoideae 鱗毛蕨亞科 > Dryopteris 鱗毛蕨屬

Dryopteris pseudolunanensis Tagawa

擬路南鱗毛蕨

Type
TAIWAN (Taito, near Asahi, Kwanzan-gun.), M.Tagawa 3108 (HT: KYO; IT: KYO, MICH)
Endemism
Endemic